Inga händelser på kommande

Komossa Ungdomsförening rf

Bild: Komossa Ungdomsförening rf

Föreningsinfo
Komossavägen 248, 66820 Komossa
E-post: komossauf( at )gmail.com

Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 4:e ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Bastu, Duschmöjligheter, Köksutrustning, Lekpark, Scen, Servis

Kontaktperson
Gabriel Ståhlberg
Telefon: 0505010498
E-post: gabriel.stahlberg( at )live.com